Skip to content

Patientenrecht

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te
hebben voor de behandeling van klachten van patiënten/ cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor de patiënt/ cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.

 

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en
Foniatrie (NVLF) in Woerden, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de
basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.

 

Wat te doen bij een klacht?

Uiteraard doen wij als logopedist er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen.

 

Wat kunt u doen als u ontevreden bent?

De eerste stap: een gesprek aangaan met uw logopedist en /of praktijkhouder. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

 

Wat als u toch een klacht wilt indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten-en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga
naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u
nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer
hierover op bovengenoemde website.

 

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een
klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een
reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken logopedist. Uiterlijk binnen 6 weken zal de logopediste zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

 

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de
geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog
tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Waarover kan ik een klacht indienen?
Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

 

Wat kost het indienen van een klacht?

Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als
tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u
betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de
verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

 

Komt u er niet uit met deze regeling?

In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke
rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

 

Locaties

Bianca Beelen Logopedie is te vinden op drie verschillende locaties in gemeente Nederweert (Midden-Limburg). Wilt u een afspraak maken of vrijblijvend contact opnemen? Wij staan voor u klaar.

Nederweert

Gezondheidscentrum Nederweert
Loverstraat 8
6031 VD Nederweert

Nederweert-Eind

Contact-en praktijkadres
Steutenweg 29
6034 SB Nederweert-Eind

Nieuwsberichten

Geweldige tips van de CliniClowns

CliniClowns doen prachtig werk! Op hun website kwam ik deze geweldige korte tips tegen. Ze zijn heel bruikbaar in de communicatie met je kind! Kijk echt even op de volgende
Lees meer

Weetjes over voorlezen

De jaarlijkse kinderboekenweek is een heerlijke tijd om extra bezig te zijn met boeken en (voor)lezen. Daarom delen we graag wat weetjes over voorlezen: Voorlezen verrijkt dus de woordenschat en
Lees meer

Zomervakantie!

De basisscholen hebben zomervakantie gekregen! Wij gaan in de vakantie gewoon door maar hebben beide wel ook even vakantie. Amber zal afwezig zijn van 31 juli tot 7 augustus en Bianca is afwezig van 31 juli tot 21 augustus. Hierna gaan we weer uitgerust en enthousiast aan de slag!
Lees meer

Book a Service