Skip to content

Vergoeding

Reguliere logopedie 

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket , mits er een geldige verwijzing is  door een arts of specialist.

Voor cliënten boven de 18 jaar geldt in de basisverzekering eerst een verplicht eigen risico.

De vergoede zorg dienen wij rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Een eventuele verrekening van het eigen risico  wordt door de zorgverzekeraar met u geregeld.

Ernstige Dyslexie

De behandeling van dyslexie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Bianca werkt bij het Expertisecentrum Leren en gedrag (ECLG). ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk die gespecialiseerd zijn in diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen bij vragen over gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling leren en opvoeden..

Wanneer na onderzoek daar blijkt dat er sprake is van een ernstige vorm van dyslexie kan uw kind door Bianca binnen de praktijk of indien mogelijk op school worden behandeld. De vergoeding valt dan onder een DBC regeling waarvoor de gemeente de verantwoording heeft.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Wat valt niet binnen de vergoeding door de zorgverzekeraar? 

Indien een behandeling niet tijdig wordt afgezegd (24 uur voorafgaand aan de behandeling) wordt deze behandeling bij u in rekening gebracht. Deze verzuimrekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Deze moet u zelf betalen.

Vergoeding voor behandeling van dyslexie (geen Ernstige Dyslexie)  en zuivere lees- en spellingsproblemen zonder een onderliggende of gekoppelde taal problematiek.

Wanneer er geen sprake is van een achterstand maar ondersteuning wel wenselijk is kun je contact opnemen voor Remedial teaching . Dit kan bijvoorbeeld ook wanneer er geen sprake is van ernstige dyslexie maar er wel lees- of spellingproblemen zijn

Vergoeding voor behandeling van problemen bij Nederlands als tweede taal.  Hiervoor dient onderzocht te worden of het probleem ook in de moedertaal bestaat.  Als dit het geval is wordt de behandeling wel vergoed.

Een overleg op een school of een multi-disciplinair overleg. Indien dit overleg gewenst is zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd en dient u de factuur zelf te betalen.

Het schrijven van een verslag voor derden (niet de verwijzer). Ook hiervoor zal u toestemming worden gevraagd omdat u deze factuur zelf dient te betalen.

Locaties

Bianca Beelen Logopedie is te vinden op twee verschillende locaties in gemeente Nederweert (Midden-Limburg). Wilt u een afspraak maken of vrijblijvend contact opnemen? Wij staan voor u klaar.

Nederweert

Gezondheidscentrum Nederweert
Loverstraat 8
6031 VD Nederweert

Nederweert-Eind

Contact-en praktijkadres
Steutenweg 29
6034 SB Nederweert-Eind

Book a Service