Skip to content

Logopedie

Logopedie voor Kinderen

Logopedie is voor alle leeftijden, of het nu om kinderen, jongvolwassenen, volwassenen of ouderen gaat, samen zoeken we naar de best passende behandeling.

Taal

Wanneer je kind taal niet zo goed lijkt te begrijpen of wanneer je kind moeite heeft met het zelf vertellen.

 • Vertraagde taalontwikkeling/ laat beginnen te spreken
 • Beperkte woordenschat
 • Moeite met het formuleren van (goede) zinnen
 • Moeite met het logisch vertellen van een verhaal/ gebeurtenis
 • Onsamenhangend vertellen
 • Moeite met het begrijpen van de taal
 • Woordvindingsproblemen
 • Moeite met communicatieve vaardigheden / geringe communicatieve redzaamheid
 • Selectief mutisme

Spraak

Wanneer je merkt dat je kind voor de omgeving niet goed verstaanbaar is of klanken weglaat, niet op de goede manier uitspreekt.

 • Niet goed kunnen uitspreken van klanken
 • Slissen/ lispelen
 • Binnensmonds spreken
 • Nasale spraak
 • te hoog/te laag spreektempo
 • Articulatieproblemen door schisis
 • Onvloeiendheden in de spraak/ broddelen
 • Laat beginnen te spreken/ vertraagde klankontwikkeling

Gehoor en auditieve vaardigheden

Wanneer u denkt dat uw kind meer moeite heeft met het onderscheiden/ verwerken van klanken / geluiden.

 • Verschillen horen tussen klanken
 • Auditief geheugen
 • Klank-tekenkoppeling
 • Begrijpend luisteren
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Hakken en plakken van letters, klanken en woorden

   

Lees- en spelling- problematiek

Wanneer het lezen of spellen veel moeite kost

 • Leesproblemen
 • Spellingproblemen
 • (Ernstige) Dyslexie
 • Moeite met begrijpend lezen

* Scroll verder op deze pagina voor meer informatie over Dyslexie.

Afwijkende mondgewoonten

Wanneer er sprake is van open mondgedrag/ mondademen, wanneer uw kind slikt met de tong naar voren of wanneer de tandarts of orthodontist heeft verwezen

 • Slappe mondmotoriek
 • Mondademen
 • Open mondgedrag
 • Lage of foutieve tongplaatsing
 • de tong komt tussen of tegen de tanden tijdens het spreken en/of slikken
 • Duimen/ vingerzuigen of gebruik van speen.

Dyslexie

Voor de kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie ben ik dyslexiebehandelaar voor ECLG. Met hen werk ik op een prettige manier samen wat de zorg zeker ten goede komt. ECLG voert het onderzoek naar dyslexie uit en wanneer EED vastgesteld wordt, kunnen leerlingen bij mij in de praktijk de wekelijkse dyslexiebehandeling krijgen.

Onder licentie en supervisie van ECLG wordt voor de dyslexiebehandeling de F&L methode en F&L software ingezet. In overleg met de school is het soms ook mogelijk dat ik deze behandeling op school kom geven. 

Locaties

Bianca Beelen Logopedie is te vinden op twee verschillende locaties in gemeente Nederweert (Midden-Limburg). Wilt u een afspraak maken of vrijblijvend contact opnemen? Wij staan voor u klaar.

Nederweert

Gezondheidscentrum Nederweert
Loverstraat 8
6031 VD Nederweert

Nederweert-Eind

Contact-en praktijkadres
Steutenweg 29
6034 SB Nederweert-Eind

Book a Service