Skip to content

Bianca Beelen Logopedie

Logopedie voor iedereen

Logopedie is voor alle leeftijden, of het nu om kinderen, jongvolwassenen, volwassenen of ouderen gaat, samen zoeken we naar de best passende behandeling.

Logopedie voor volwassenen

Als volwassene kun je bij de logopedist terecht wanneer je na (neurologisch) letsel moeite hebt met taal ,spraak of slikken. Ook voor adem stem en spanningsklachten in het halsgebied kun je bij ons terecht.

Logopedie voor kinderen

Van peuter tot schoolleeftijd kan logopedie ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van taal, verstaanbaarheid en bijvoorbeeld slappe mondmotoriek. Daarnaast kan er gewerkt worden aan (voor)schoolse vaardigheden zoals hakken en plakken of begrijpend luisteren.

Niet-vergoede zorg

Wanneer er geen sprake is van een achterstand maar ondersteuning wel wenselijk is kun je contact opnemen voor Remedial teaching . Dit kan ook wanneer er geen sprake is van ernstige dyslexie maar er wel lees of spellingproblemen zijn.

 

Afasietherapie

Wanneer u als gevolg van een neurologische of medische aandoening taalproblemen ervaart, zoals:

 • Het onvoldoende begrijpen van gesproken of geschreven taal
 • Het onvoldoende kunnen uiten in gesprekken of geschreven taal.

Dysfagie

Wanneer u als gevolg van een neurologische of medische aandoening slikproblemen ervaart, zoals:

 • Verslikken
 • Hoesten tijdens of na het eten of drinken
 • Moeite met slikken
 • Het gevoel hebben dat “iets blijft hangen”.

Dysartrie

Wanneer u als gevolg van neurologische of medische aandoening een spraakbeperking ervaart, zoals:

 • Slappe spraak
 • Het aansturen van de spieren betrokken bij de spraak kost moeite.
 • Binnensmonds / mompelend spreken.

Stem

Wanneer stemgeven meer moeite kost of u het gevoel heeft dat u stem onvoldoende draagkracht heeft:

 • Heesheid
 • Wegvallen van de stem
 • Keelpijn na spreken
 • Schor of krakend stemgeluid

Adem

Wanneer de adem diverse verschillende klachten veroorzaakt zoals:

 • Covid gerelateerde klachten
 • Astma / COPD
 • Hyperventilatie
 • Veelvuldig boeren.
 • Duizeligheid

Vloeiendheid

Wanneer je hoofd sneller gaat dan je mond kan bijhouden of wanneer je spraak hapert. 

 • Herhalingen van klanken, woorden of zinsdelen.
 • Te hoog / te laag spreektempo
 • Spanning bij het spreken

Globusklachten

Wanneer er een voortdurend niet pijnlijk “brokgevoel” in de keel zit of:

 • Brok in de keel
 • Slijm niet kunnen weghoesten
 • Spanning in de keel
 • Het gevoel dat er iets vast zit in de keel

Logopedie voor Kinderen

Logopedie is voor alle leeftijden, of het nu om kinderen, jongvolwassenen, volwassenen of ouderen gaat, samen zoeken we naar de best passende behandeling.

Taal

Wanneer je kind taal niet zo goed lijkt te begrijpen of wanneer je kind moeite heeft met het zelf vertellen.

 • Vertraagde taalontwikkeling/ laat beginnen te spreken
 • beperkte woordenschat
 • Moeite met het formuleren van (goede) zinnen

Spraak

Wanneer je merkt dat je kind voor de omgeving niet goed verstaanbaar is of klanken weglaat of niet op de goede manier uitspreekt.

 • Niet goed kunnen uitspreken van klanken
 • Slissen/ lispelen
 • Binnensmonds spreken
 • Nasale spraak
 • Hoog/ laag spreektempo

Gehoor en auditieve vaardigheden

Wanneer u denkt dat uw kind meer moeite heeft met het onderscheiden/ verwerken van klanken / geluiden.

 • Verschillen horen tussen klanken
 • Auditief geheugen
 • Klank-tekenkoppeling
 • Begrijpend luisteren

Afwijkende mondgewoonten

Wanneer er sprake is van open mondgedrag/ mondademen of wanneer uw kind slikt met de tong naar voren of wanneer de tandarts of orthodontist heeft verwezen

 • Slappe mondmotoriek
 • Mondademen
 • Open mondgedrag

Lees en spellingproblematiek of Dyslexie

Wanneer het lezen of spellen veel moeite kost Leesproblemen

 • Spellingproblemen
 • (Ernstige) Dyslexie
 • Moeite met begrijpend lezen

Werkwijze

Met een verwijzing komt u bij ons terecht. Samen bespreken we dan de hulpvraag en de behandelmogelijkheden, waarna de behandelingen worden opgestart en regelmatig worden geëvalueerd.    

Wij zijn Bianca & Amber

Ons team bestaat uit 2 logopediste met beiden hun eigen specialisaties zodat de meest passende behandeling kan worden geboden.

We bieden effectieve laagdrempelige zorg.

Dyslexie

Voor de kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie ben ik dyslexiebehandelaar voor ECLG. Met hen werk ik op een prettige manier samen wat de zorg zeker ten goede komt.

ECLG voert het onderzoek naar dyslexie uit en wanneer EED vastgesteld wordt, kunnen leerlingen bij mij in de praktijk de wekelijkse dyslexiebehandeling krijgen. Onder licentie en supervisie van ECLG wordt voor de dyslexiebehandeling de F&L methode en F&L software ingezet. In overleg met de school is het soms ook mogelijk dat ik deze behandeling op school kom geven.

Locaties

Bianca Beelen Logopedie is te vinden op drie verschillende locaties in gemeente Nederweert (Midden-Limburg). Wilt u een afspraak maken of vrijblijvend contact opnemen? Wij staan voor u klaar.

Nederweert

Gezondheidscentrum Nederweert
Loverstraat 8
6031 VD Nederweert

Nederweert-Eind

Contact-en praktijkadres
Steutenweg 29
6034 SB Nederweert-Eind

Nieuwsberichten

Geweldige tips van de CliniClowns

CliniClowns doen prachtig werk! Op hun website kwam ik deze geweldige korte tips tegen. Ze zijn heel bruikbaar in de communicatie met je kind! Kijk echt even op de volgende
Lees meer

Weetjes over voorlezen

De jaarlijkse kinderboekenweek is een heerlijke tijd om extra bezig te zijn met boeken en (voor)lezen. Daarom delen we graag wat weetjes over voorlezen: Voorlezen verrijkt dus de woordenschat en
Lees meer

Zomervakantie!

De basisscholen hebben zomervakantie gekregen! Wij gaan in de vakantie gewoon door maar hebben beide wel ook even vakantie. Amber zal afwezig zijn van 31 juli tot 7 augustus en Bianca is afwezig van 31 juli tot 21 augustus. Hierna gaan we weer uitgerust en enthousiast aan de slag!
Lees meer

Bianca

Beelen

Logopedie

Logopedie voor volwassenen

Logopedie is voor alle leeftijden, of het nu om kinderen, jongvolwassenen, volwassenen of ouderen gaat, samen zoeken we naar de best passende behandeling.

Afasietherapie

Wanneer u als gevolg van een neurologische of medische aandoening taalproblemen ervaart, zoals:

 • Het onvoldoende begrijpen van gesproken of geschreven taal
 • Het onvoldoende kunnen uiten in gesprekken of geschreven taal.

Dysfagie

Wanneer u als gevolg van een neurologische of medische aandoening slikproblemen ervaart, zoals:

 • Verslikken
 • Hoesten tijdens of na het eten of drinken
 • Moeite met slikken
 • Het gevoel hebben dat “iets blijft hangen”.

Dysartrie

Wanneer u als gevolg van neurologische of medische aandoening een spraakbeperking ervaart, zoals:

 • Slappe spraak
 • Het aansturen van de spieren betrokken bij de spraak kost moeite.
 • Binnensmonds / mompelend spreken.

Stem

Wanneer stemgeven meer moeite kost of u het gevoel heeft dat u stem onvoldoende draagkracht heeft:

 • Heesheid
 • Wegvallen van de stem
 • Keelpijn na spreken
 • Schor of krakend stemgeluid

Adem

Wanneer de adem diverse verschillende klachten veroorzaakt zoals:

 • Covid gerelateerde klachten
 • Astma / COPD
 • Hyperventilatie
 • Veelvuldig boeren.
 • Duizeligheid

Vloeiendheid

Wanneer je hoofd sneller gaat dan je mond kan bijhouden of wanneer je spraak hapert. 

 • Herhalingen van klanken, woorden of zinsdelen.
 • Te hoog / te laag spreektempo
 • Spanning bij het spreken

Globusklachten

Wanneer er een voortdurend niet pijnlijk “brokgevoel” in de keel zit of:

 • Brok in de keel
 • Slijm niet kunnen weghoesten
 • Spanning in de keel
 • Het gevoel dat er iets vast zit in de keel

Logopedie voor Kinderen

Logopedie is voor alle leeftijden, of het nu om kinderen, jongvolwassenen, volwassenen of ouderen gaat, samen zoeken we naar de best passende behandeling.

Taal

Wanneer je kind taal niet zo goed lijkt te begrijpen of wanneer je kind moeite heeft met het zelf vertellen.

 • Vertraagde taalontwikkeling/ laat beginnen te spreken
 • beperkte woordenschat
 • Moeite met het formuleren van (goede) zinnen

Spraak

Wanneer je merkt dat je kind voor de omgeving niet goed verstaanbaar is of klanken weglaat of niet op de goede manier uitspreekt.

 • Niet goed kunnen uitspreken van klanken
 • Slissen/ lispelen
 • Binnensmonds spreken
 • Nasale spraak
 • Hoog/ laag spreektempo

Gehoor en auditieve vaardigheden

Wanneer u denkt dat uw kind meer moeite heeft met het onderscheiden/ verwerken van klanken / geluiden.

 • Verschillen horen tussen klanken
 • Auditief geheugen
 • Klank-tekenkoppeling
 • Begrijpend luisteren

Afwijkende mondgewoonten

Wanneer er sprake is van open mondgedrag/ mondademen of wanneer uw kind slikt met de tong naar voren of wanneer de tandarts of orthodontist heeft verwezen

 • Slappe mondmotoriek
 • Mondademen
 • Open mondgedrag

Lees en spellingproblematiek of Dyslexie

Wanneer het lezen of spellen veel moeite kost Leesproblemen

 • Spellingproblemen
 • (Ernstige) Dyslexie
 • Moeite met begrijpend lezen

Werkwijze

Met een verwijzing komt u bij ons terecht. Samen bespreken we dan de hulpvraag en de behandelmogelijkheden , waarna de behandelingen worden opgestart en regelmatig worden geëvalueerd.    

Wij zijn Bianca & Amber

Ons team bestaat uit 2 logopedistes met beiden eigen specialisaties. Zodat de meest passende behandeling kan worden aangeboden. Wij voelen de cliënt goed aan waardoor er vaak snel een vertrouwensband ontstaat. Cliënten beschrijven ons als : enthousiast, laagdrempelig, gedreven.

Dyslexie

Voor de kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie ben ik dyslexiebehandelaar voor ECLG. Met hen werk ik op een prettige manier samen wat de zorg zeker ten goede komt.

ECLG voert het onderzoek naar dyslexie uit en wanneer EED vastgesteld wordt, kunnen leerlingen bij mij in de praktijk de wekelijkse dyslexiebehandeling krijgen. Onder licentie en supervisie van ECLG wordt voor de dyslexiebehandeling de F&L methode en F&L software ingezet. In overleg met de school is het soms ook mogelijk dat ik deze behandeling op school kom geven.

Locaties

Bianca Beelen Logopedie is te vinden op drie verschillende locaties in gemeente Nederweert (Midden-Limburg). Wilt u een afspraak maken of vrijblijvend contact opnemen? Wij staan voor u klaar.

Nederweert

Gezondheidscentrum Nederweert
Loverstraat 8
6031 VD Nederweert

Nederweert-Eind

Contact-en praktijkadres
Steutenweg 29
6034 SB Nederweert-Eind

Leveroy

Basisschool ‘de Zonnehof’
Pastoor de Fauwestraat 11
6091 NS Leveroy

Nieuwsberichten

Geweldige tips van de CliniClowns

CliniClowns doen prachtig werk! Op hun website kwam ik deze geweldige korte tips tegen. Ze zijn heel bruikbaar in de communicatie met je kind! Kijk echt even op de volgende
Lees meer

Weetjes over voorlezen

De jaarlijkse kinderboekenweek is een heerlijke tijd om extra bezig te zijn met boeken en (voor)lezen. Daarom delen we graag wat weetjes over voorlezen: Voorlezen verrijkt dus de woordenschat en
Lees meer

Zomervakantie!

De basisscholen hebben zomervakantie gekregen! Wij gaan in de vakantie gewoon door maar hebben beide wel ook even vakantie. Amber zal afwezig zijn van 31 juli tot 7 augustus en Bianca is afwezig van 31 juli tot 21 augustus. Hierna gaan we weer uitgerust en enthousiast aan de slag!
Lees meer

Book a Service